www.Oud-Rotterdam.nl blad-5
wp13e1840f_0f.jpg

Foto 084 de Oude Dijk 1929

De Oudedijk is een oude weg in de Rotterdamse wijk Kralingen. De Oudedijk sluit ter hoogte van de Kortekade aan op de 's-Gravenweg en eindigt aan de westkant bij de Vlietlaan.

 

De Oudedijk maakt deel uit van een oude waterkering die al in de 11e eeuw verliep van Gouda naar Vlaardingen. Na de aanleg van Schielands Hoge Zeedijk in de 12e eeuw kwam de Oudedijk binnendijks te liggen. Vermoedelijk kwam daarna de huidige naam in zwang. Op de kaart van Schieland van Balthazar Floriszoon van Berckenrode uit 1611 is te zien dat de Oudedijk doorliep tot de Oost Blommersdijkseweg, de tegenwoordige Bergweg.

wpe68632af_0f.jpg

Foto 083 de Delftse poort

In de jaren '30 van de 20e eeuw  stond de poort in de weg: Rotterdam wilde een betere doorstroming van het toenemende verkeer. Men besloot de poort zo'n honderd meter te verplaatsen (afbreken stuitte op te veel weerstand). In 1939 begon men met de verplaatsing van het geheel. De onderbouw was in 1940  gereed, tijdens het bombardement werden zowel dit gedeelte als de opgeslagen beeldhouwwerken beschadigd. Een jaar later werd besloten dat "naar het inzicht van de meerderheid van de geraadpleegde deskundigen de poort niet meer afgebouwd kon worden en moest zij geheel verdwijnen"

wpe8a6ed8e_0f.jpg
wpf8743cdf_0f.jpg

Foto 084 Kleuterschool Sint Imelda aan de Mathenesserdijk (1930).

wp738cf192_0f.jpg

Foto 85 zaagmolens van houthandel Van Stolk 1991

wp385587de_0f.jpg

Foto 086 De Kolkade met rechts Plan-c 1905.

Plan C was een bedrijfsverzamelgebouw in Rotterdam. Het is in 1880 ontworpen door architect C. Muysken en werd op 4 maart 1889 geopend. Bij het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 is Plan C verloren gegaan.

 

wp1aa56861_0f.jpg

Foto 087 Sluisje Boterdorpse verlaat 1941.

Het Boterdorpse Verlaat is een schutsluis met puntdeuren tussen de Rotte en de Strekvaart bij de Bergse Plassen in de gemeente Rotterdam. De vaarweg werd vroeger gebruikt door spoelingschepen met moutafval uit Schiedam en is tegenwoordig zelfs voor de pleziervaart niet meer van belang.

 

Het sluisje dateert uit 1740 en heeft nog de karakteristieke uitvoering van sluizen uit die periode. De sluismuren zijn niet gemetseld maar van hout. De constructie is bovenlangs voorzien van houten jukken. Een vergelijkbare sluis in de buurt is het Bleiswijkse Verlaat.

 

Achter de sluis ligt een vaste brug, hoogte in gesloten stand slechts enkele centimeters boven polderpeil.

wp797a347b_0f.jpg

Foto 089 Korte Hoogstraat 1930

De Korte Hoogstraat is de dwarsverbinding aan het einde naar de Blaak.

 

wpe4a42700_0f.jpg

Foto 090 Land van Hoboken

Het Land van Hoboken in Rotterdam, was een landgoed dat vanaf de 17e eeuw tot 1924 eigendom was van de redersfamilie Van Hoboken. Het landgoed lag tussen de Nieuwe Binnenweg, de Westersingel, de Westzeedijk en de Coolhaven en besloeg 56 ha.

 

Aan de Westzeedijk verrees in 1851-1852 Villa Dijkzigt als woonhuis voor de familie Van Hoboken.

Dit gebouw is tegenwoordig een Rijksmonument.

In dit gebouw is het Natuurhistorisch Museum gevestigd. Villa Dijkzigt was – naast de eveneens door Metzelaar ontworpen boerderij op het landgoed – de enige bebouwing in het verder lege weidegebied.

wp9836738f_0f.jpg

Foto 091 de Spangesekade 1930.

 

wpb47ec408_0f.jpg

Foto 092 Waalse kerk in de Hoogstraat 1922.

 

wp0e508caa_0f.jpg
wp92d7b5d7_0f.jpg
wp2a1fb731_0f.jpg
wp45615511_0f.jpg
wp76e0d666_0f.jpg
wp611a6fd7_0f.jpg
wp450faa62_0f.jpg

Foto 094 Coolsingelziekenhuis.

De eerste directeur was Dr. J.B. Molewater (1813 – 1864). Molewater hanteerde het 'profijtbeginsel', je betaalde voor wat je kreeg en had daardoor rechten die men in het Gasthuis niet had, daar was je afhankelijk van de 'relatie die je opbouwde met de doktoren'.

 

Tot die tijd was het gebruikelijk dat de hogere klassen zich thuis lieten verplegen, want die konden dit betalen. Door de introductie van verschillende verpleegklassen dacht Molewater de financiering van heel zijn ziekenhuis gezond te houden. Voor 1853 nam het Coolsingelziekenhuis zelfs alleen maar betalende patiënten aan, de rest moest zich behelpen met het oude Gasthuis.

Foto 096

Het architectonisch ontwerp voor het monument is gemaakt door de bouwmeester van Rotterdam Henri Evers, die op zijn beurt de Delftse professor A.W.M. Odé inschakelde voor het beeldhouwwerk.

In 1907 was het monument klaar en kreeg het een centrale plek aan de Coolsingel, tot het in 1939 het om verkeerstechnische redenen naar de meer afgelegen Veerkade werd verplaatst.

Foto 095 Goudsesingel

De geschiedenis van de Goudsesingel gaat terug tot ongeveer 1360 toen deze gegraven werd als Goudse Vest, en in het verlengde de Oostvest. De Goudse Vest was de scheiding tussen de stad Rotterdam en het ambacht Rubroek. De Goudse Vest en de Oostvest zijn gedempt tussen 1886 en 1905. Na de demping kreeg de Goudsesingel zijn huidige naam.

Foto 098 Kruiskade met links de oude diergaarde.1930

In 1855 werd in de Rotterdamse binnenstad, bij de Kruiskade, een tuin ingericht voor fazanten en watervogels. De vogeltuin was eigendom van de spoorwegbeambten F. van der Valk en G.M. van den Bergh. Dit werd een groot succes, en op 18 mei 1857 werd de Rotterdamsche Diergaarde geopend. De eerste directeur was de toentertijd in geheel Europa beroemde dompteur Henri Martin. Op 15 september werd de 'Vereniging Rotterdamsche Diergaarde' opgericht. Alleen leden van de vereniging, vooraanstaande burgers, mochten de dierentuin bezoeken. Later mochten Rotterdamse niet-leden gedurende enkele dagen in augustus de diergaarde bezoeken, maar wel via een aparte ingang. De dierentuin was in de eerste halve eeuw van zijn bestaan een groot succes en groeide meer en meer.

Foto 099

De Maas 1929

 

Foto 097

Haringvliet vanaf het Witte Huis

Foto 093

Het hofje van Belois 1953

wp51306df5.png
wp9bf715d1.png
wp3562143b.png
wp929c4be8.png
wp1ad9955d.png
wp77b03503.png
wp52dae8ab.png
wp29b9bc73.png

Alle foto’s zijn door bezoekers van de website afgestaan voor deze website, mocht er overhoop een foto ten onrechte zijn aangeboden, gelieve dit dan te melden aan de webmaster.