www.Oud-Rotterdam.nl blad-45
wp9bf715d1.png
wp51306df5.png
wp3562143b.png
wp620719da_0f.jpg
wpfee3f8a5_0f.jpg
wpf54b5c70_0f.jpg
wpccd3fa36_0f.jpg
wp85960686_0f.jpg
wpac5b74bc_0f.jpg
wp6a2e1c39_0f.jpg
wp376aaffe_0f.jpg

Foto 1250 Aert van Nesstraat 1958

Foto 1251 Aelwijn Floriszstraat 1951

Foto 1252Aert van Nesstraat  bij de lijnbaan 1970

Foto 1253 Aert van Nesstraat

Foto 1257

Foto 1256

Foto 1255

Foto 1254

wp9050c41c_0f.jpg
wp8f8a4d61_0f.jpg
wp37503c30_0f.jpg
wpd1e3e006_0f.jpg
wp06aa0b11_0f.jpg
wp25340d66_0f.jpg

Foto 1259 Bergse achterplas 1955

Foto 1260 Bergspolderplein 1962

Foto 1261 Bergse Dorpstraat 1964

Foto 1262 Bergse en Broekseverlaat

Foto 1263 Bergselaan

Foto 1264 Bergse rechter Rotterkade

Alle foto’s zijn door bezoekers van de website afgestaan voor deze website, mocht er overhoop een foto ten onrechte zijn aangeboden, gelieve dit dan te melden aan de webmaster.

wpa47b7f7b.png
wp02a0291a_0f.jpg
wpa40b759b_0f.jpg
wp6a11cc11_0f.jpg
wpd7d56101_0f.jpg
wpa3992477_0f.jpg
wpfb35ac92_0f.jpg

Foto 1269 Boompjes

Foto 1268 Boompjes

Foto 1267 Boompjes

Foto 1266 Boompjes

Foto 1265 Boompjes

Foto 1258 Boompjes

wpac1c8500_0f.jpg
wpa069521e_0f.jpg
wp842c1d02_0f.jpg
wp89a83d9c_0f.jpg
wpddc43c06_0f.jpg

Foto 1270

Foto 1271

Foto 1272

Foto 1273

Foto 1274

De naam Coolsingel is afkomstig van het ambacht Cool. Het ambacht Cool komt reeds voor omstreeks 1280. In 1596 kocht de stad de ambachtsheerlijkheid Cool, Blommersdijk en Beukelsdijk van Jonkheer Jacob van Almonde. Bij Koninklijk Besluit van 20 september 1809 werd het ambacht Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk, genaamd Cool, tot een zelfstandige gemeente verheven. In 1811 werd Cool door Rotterdam geannexeerd. Naast het ambacht had men ook nog de polder Cool. Deze lag tussen de Rotterdamse en Delfshavense Schie; deze werd in 1925 opgeheven. Een gedeelte van het grondgebied van Cool was reeds in 1358 bij de stad getrokken na de vergunning van hertog Albrecht van Beieren om grachten om de stad te graven en het stadsgebied te vergroten met Rodezand in het ambacht Cool. De Coolvest scheidde voortaan stad en ambacht.

 

In 1480 is er al sprake van de singel tegenover de vest achter Bulgersteyn, later Coolsingel genoemd. De singel is in verband met de aanleg van een brede verkeersweg in de jaren 1913-1922 geheel gedempt. Tot de demping van het water stond het bekend als het Coolvest; het vormde de westelijke grens van de oude Stadsdriehoek.

wp63720604_0f.jpg
wp3eedc32e_0f.jpg
wp029eb4c5_0f.jpg
wp43567c34_0f.jpg
wp5130e68f_0f.jpg
wp6bb40f44_0f.jpg
wp8070fc31_0f.jpg
wp1eb3be7a_0f.jpg
wp5a9d167e_0f.jpg
wp1e84e31a_0f.jpg
wpbdc6beaa_0f.jpg
wpbaf7dae0_0f.jpg
wpfa500ffe_0f.jpg
wpae491e25_0f.jpg
wpb04acc86_0f.jpg

Foto 1275

Foto 1276

Foto 1277

Foto 1278

Foto 1281

Foto 1282

Foto 1283

Foto 1284

Foto 1285

Foto 1287

Foto 1288

Foto 1289

Foto 1286

Foto 1279

Foto 1280