www.Oud-Rotterdam.nl blad-15
wp51306df5.png
wp84e88dfb_0f.jpg
wp00daa82e_0f.jpg
wp45cbc6c9_0f.jpg
wp00445b19_0f.jpg
wpfa066a06_0f.jpg
wpa2bc1e97_0f.jpg
wp6ea92fca_0f.jpg
wp015a8852_0f.jpg
wp747dca6d_0f.jpg
wp21e82051_0f.jpg
wp0f823826_0f.jpg
wpd34071b9_0f.jpg
wp9e95999d_0f.jpg
wp69a1f435_0f.jpg
wp0f798982_0f.jpg
wp3ff781a5_0f.jpg
wp96f75a41_0f.jpg
wp75b9b935_0f.jpg
wpc2b36ca2_0f.jpg
wp00806ccb_0f.jpg
wpe56c724d_0f.jpg
wpfb7db092_0f.jpg
wp01eec0d7_0f.jpg
wpf6048190_0f.jpg
wp1c08d34b_0f.jpg
wp14392cc7_0f.jpg
wpb2f59011_0f.jpg
wpc40a6167_0f.jpg

Foto 296 Zuiderkerk

Een eerdere Ned. Herv. Zuiderkerk uit (±) 1640 is in 1844 buiten gebruik gesteld, en gesloopt. Ter plaatse is daarna een monumentaal neogotisch kerkgebouw gebouwd, in gebruik in 1849. Dit kerkgebouw is bij het bombardement op 14 mei 1940 volledig verwoest, en niet herbouwd.

Foto 297 kruisstraat 1943

Foto 298

Van der Sluysstraat in de oorlogsjaren 1942

Foto 309 Slepers hebben pauze op de Boopjes 1929

Foto 312 Vogelenzangstraatje 1910

Foto 318 Binnen- Entrepothaven 1879

De van oorsprong overslaghaven is nu in gebruik als jachthaven met rondom tal van faciliteiten.

Foto 299 De tomtom in 1929

Foto 301 Sleperswagens 1929

Foto 305

Napoleon I is in 1811 de stad binnengekomen via de Delftsche Poort en ontving toen van het Stadsbestuur drie koperen Stadssleutels.

Foto 300 Westkruiskade 1930 met links de ingang van de diergaarde.

In 1855 werd in de Rotterdamse binnenstad, bij de Kruiskade, een tuin ingericht voor fazanten en watervogels. De vogeltuin was eigendom van de spoorwegbeambten F. van der Valk en G.M. van den Bergh

Foto 303 Koninging Emma en prinses Wilhelmina bij scheepsverf Feyenoord in 1899 Emma had thuis een gedegen, brede, christelijke opvoeding genoten. Ze was leergierig en sociaal bewogen.

Foto 310 De Rotterdamse jeugd oktober 1929

Foto 313 De Rotterdamse Diergaarde.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de oude diergaarde zwaar beschadigd door het Bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De dierentuin was toen al grotendeels verplaatst naar de huidige locatie Blijdorp.

Foto 314 Molen de Noord 1906.

Op het Oostplein stond sinds 1711 de stellingkorenmolen 'De Noord'. Deze molen overleefde het bombardement doordat de molenaar de wieken liet draaien. De omliggende bebouwing brandde uit. Op 28 juli 1954 werd molen De Noord alsnog door brand verwoest. Hij is niet herbouwd.

Foto 319 Zwartjanstraat 1929.

 

Foto 323 Claes de Vrieselaan rond 1900.

Foto 322 de Erasmussingel in Schiebroek 1930

Foto 320 Pakhuis van Weise&co aan de Boompjes 1908

Foto 302 Schielandschehuis 1868

Willem 3 reikt het vandel uit aan het korps Rotterdamsche vrijwillegers

 

Foto 304 Jaarlijkse veemarkt 1917

Foto 307 Oude haven 1930

Foto 315 Openreistuin 1929.

De huidige Kolk is nu alleen toegankelijk voor voetgangers. De woonflat Het Potlood, de kubuswoningen en de voetgangersbrug over de Blaak heen inclusief de trappen ernaartoe werden tussen 1982 en 1984 gebouwd naar een ontwerp van architect Piet Blom. Tussen de schaarse maar weelderige achtertuinen door slingert een voetpad met de naam Rijstuin.

Foto 306 Admiraliteitskade 1906 zand lossen

 

Foto 316 de Kerkstraat Hillegersberg 1930

Foto 317 Waterstokerij Korte Hoogstraat 1910.

De waterstokerrij was ook een snoepwinkeltje. Iedere maandag ging mijn moeder in een emmer warm water halenvoor de was.

Je kon er niet alleen snoep kopen, maar ook andere dingen.

Ik kocht er mijn tollen.

 

Foto 321

Het koperen koorhek van de Laurenskerk bevindt zich sinds de wederopbouw van de kerk na de tweede wereldoorlog aan de achterzijde van het koor. Het is slecht een deel van het originele tussen 1712 en 1715 geconstrueerde koorhek.

In 1710 vinden we voor het eerst berichten in de resoluties van de toenmalige kerkmeesters over het vervangen van het houten koorhek (1593) door een ‘zeer monumentaal koperen koorhek’. In 1711 ontving beeldhouwer François Douwe de opdracht tot het vervaardigen van een rijk versierd koorhek. Als voorbereiding op het ontwerpen maakte hij eerst een aantal studiereizen naar Antwerpen, Mechelen en Amsterdam. Uit deze studie kwam een definitieve tekening van een koorhek in marmer en koper voort. Na goedkeuring van de kerkmeesters werd op 20 september 1712 het koperwerk aanbesteed bij de bekende Rotterdamse geelgieter Quirijn de Visser Willemsz. voor de som van 19 stuivers en 6 penningen per pond tegen zogenaamd Rotterdams licht gewicht. Een uitvoerig bestek beschreef nauwkeurig afmetingen en aantallen, de wijze van gieten en de soort koper. François Douwe sneed zelf de houten modellen voor het koper gieten. Ook veel van de versieringen in het marmer werden door hem gehakt. Het gehele werk werd in 1715 voltooid en geplaatst in het koor tussen de tweede rij pilaren in als afsluiting van het koor.

Bij het bombardement van mei 1940 werd een groot deel van het koorhek ernstig beschadigd.

De minder beschadigde delen, waaronder de koperen deuren, kregen na restauratie hun huidige plaats.

wp9bf715d1.png
wp3562143b.png
wp6d633451.png
wpacdb3036.png
wp0f9044f7.png
wpee40e006.png